Cum lucrăm cu bancile


Garanţiile oferite de FNGCIMM SA - IFN reprezintă cele mai lichide garanţii pe care instituţiile finanţatoare le pot obţine.

Fondul colaboreaza cu instituţiile financiare în baza unor convenţii de lucru, în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate.

Garanţia Fondului se emite la solicitarea instituţiilor financiare pentru finanţări aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de către bancă, care atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată.

Fondul îşi recuperează de la debitor suma plătită băncii cu aplicarea art. 1669-1670 Cod civil şi a procedurilor de executare prevăzute de lege.

Nivelul garanţiilor maxime oferite de Fond per beneficiar este corelat cu  încadrarea în limitele de expunere, cu tipul beneficiarilor ce formează piaţa ţintă şi reprezintă o oferta avantajoasă  raportată la procentul maxim de acoperire a creditului prevăzut în Convenţiile de colaborare în baza cărora se solicită acordarea garantiei.
Pentru garanţiile acordate Fondul percepe un comision de garantare, a cărui valoare se calculează prin aplicarea unui procent la volumul garanţiei acordate pentru creditele pe termen scurt, respectiv la soldul anual al garanţiei acordate pentru creditele pe termen mediu si lung.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii