Construcţie - Documente necesare


Pentru beneficiarii care construiesc o singură locuinţă în regim individual:

(i)   solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator, dupa aprobarea finantarii;


(ii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;


(iii)  declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor;


(iv) extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original.


Pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică, alcătuite din minimum 2 beneficiari, care construiesc o singură locuinţă pentru fiecare dintre aceştia:


(i)   solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator dupa aprobarea finantarii;


(ii) documentul de identitate pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei, precum şi al soţului/soţiei fiecăruia, în copie certificată;


(iii) declaraţia pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei;


(iv) extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii