Construcţie - Descrierea produsului


În cadrul Programului sunt garantate finanţările destinate construcţiei de locuinţe după cum urmează:

 

a) locuinţe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L. In acest caz valoarea maximă a unei garanţii este de maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

 

b)  locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 2 beneficiari (în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 119/2010, respectiv 22 februarie 2010), caz in care valoarea a unei garantii nu poate depasi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro, sau 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro.

 

Garanţiile acordate de FNGCIMM sunt valabile pe întreaga durată a finanţării, se acordă şi se plătesc în moneda naţională.

   

Pentru garanțiile care se acordă începand cu semestrul I al anului 2017, nivelul comisionului este de 0,45% pe an, aplicat la soldul garanției acordate de FNGCIMM în numele și în contul statului.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii