Construcţie


FNGCIMM garanteaza în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţiile de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor eligibili, în limita unui plafon de garantare.

 

Garanţia STATULUI se emite la solicitarea instituţiilor finantatoare pentru finanţări aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de către bancă, care atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii