Consiliul de Administraţie


Ion GHIZDEANU - Presedinte al Consiliului de Administratie

Alina - Ioana BURLĂ - Membru

Irina Ioana COCA CONSTANTINESCU - Membru

Doru - Petru DUDAS -Membru

Maria – Elena GEORGESCU - Membru


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii