Cadrul legal


Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 1211/2001 în scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit legii).

FNGCIMM SA - IFN facilitează accesul la finanţări prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Ca societate pe acţiuni, având drept unic acţionar statul român, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, FNGCIMM SA - IFN este un instrument al Guvernului României pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector ce constituie o prioritate a politicii economice şi sociale a Guvernului României.

Înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

Declaratii de avere si interese


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii