OUG 79/ 2009 - Documente necesare


SOLICITARE DE ACORDARE

Solicitarea trebuie sa cuprinda obligatoriu stampila de control preventiv
Documentele anexe solicitarii de acordare sunt cele prevazute in textul solicitarii la pct.13

ACORD DE GARANTARE - 2 exemplare originale

ACORD DE CONSULTARE CRB -2 exemplare originale

CERERE DE PRELUNGIRE

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE GAL/OUAI

 

 © Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii