OUG 79/ 2009


FNGCIMM acordă scrisori de garanție pentru obținerea avansului de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) entităților care nu desfășoară activități generatoare de venituri din activități economice directe, după caz, așa cum sunt prevăzute în OUG 79/2009.

Valoarea scrisorii de garanție acordate de FNGCIMM fiecărui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2007 – 2013 și de 100% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2014-2020.

Garanția se acordă de FNGCIMM într-o zi lucrătoare și se accesează prin prezentarea documentației la sediul FNGCIMM.

Comisionul de garantare pentru anul 2016 este de 0,05% lunar (0.6% pe an), se aplică la valoarea garanției pentru toată durata de valabilitate și este perceput o singură dată.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii