Achizitie - Promisiune de garantare


In situatia  achizitiei unei locuinte care se incadreaza in una din categoriile (a,b,c) de mai jos, beneficiarul va depune la Finantator o cerere de finantare, insotita de antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei.
a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.;
b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;
c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.
  
Achizitionarea locuintei se poate face si in urma obtinerii unei promisiuni unilaterale de creditare  emisa de catre Finantator sub rezerva obtinerii unei promisiuni de garantare si cu conditia incadrarii in limita plafonului reutilizat. Inainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiuniii unilaterale de creditare, beneficiarul are obligatia sa prezinte Finantatorului documentele din care rezulta finalizarea constructiei.

Promisiunea de garantare este valabila maxim 18 luni, calculate cu includerea lunii de acordare si a celei in care expira valabilitatea promisiunii.
Emiterea unei promisiuni de garantare presupune achitarea unui comision unic de analiza suportat de beneficiar, aplicat la valoarea promisiunii de garantare, nivelul comisionului fiind stabilit prin ordin al Ministerului Finantelor Publice.

Documentele necesare pentru obtinerea unei promisiuni de garantare sunt:
         solicitare emitere promisiune de garantare
         promisiune unilaterala de creditare
         antecontract de vanzare-cumparare
         declaratie pe propria raspundere a beneficiarului


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii