Achizitie - Documente necesare


pentru beneficiarii care achizitionează o singură locuinţă în regim individual:

(i)   solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator, dupa aprobarea finantarii;

 

(ii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului /soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;

 

(iii) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;

 

(iv) antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat, în copie certificată;

 

(v)   extras de carte funciară privind locuinţa ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului;

 

(vi) certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii