Achizitie - Descrierea produsului


Garantiile se acorda de catre FNGCIMM la solicitarea finantatorului pentru achizitionarea următoarelor tipuri de locuinţe:

a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.;

b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;

c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

Beneficiarii care detin cote-parti dintr-o locuinta din categoria celor mentionate mai sus (punctele a,b,c), indiferent de modul de dobandire a acestora, pot achizitiona diferenta de cote-parti, in vederea intregirii dreptului de proprietate.

Valoarea maximă a unei garanţii individuale se determina prin aplicarea unui procent de garantare de 50% din finantarea garantata dupa cum urmeaza:

a) pentru locuinţele prevăzute la lit. a) şi b), maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, sau maximum 57.000 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator;

b) pentru locuinţele prevăzute la lit. c), maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, respectiv maximum 66.500 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator.

Garanţiile acordate de FNGCIMM sunt valabile pe întreaga durată a finanţării, se acordă şi se plătesc în moneda naţională.

Pentru garanțiile care se acordă începand cu semestrul I al anului 2017, nivelul comisionului este de 0,45% pe an, aplicat la soldul garanției acordate de FNGCIMM în numele și în contul statului.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii