Achizitie - Cadrul legal


FNGCIMM SA este mandatarul statului si aplica pentru implementarea programului Prima Casa  urmatoarele acte normative:

 

Pentru aplicarea Programului, Fondul colaborează cu instituţiile finanţatoare în baza unor convenţii de lucru, în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, condiţiile de acordare a garanţiilor, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii