NoutăţiPentru atingerea principalului scop al Programului Prima Casă și anume cel social, astfel încât să beneficieze de acest program național categoriile sociale care au nevoie reala de sprijin in achizitionarea unui spatiu locativ, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au elaborat o procedură și criteriile de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima Casă".Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) aplică noi măsuri în vederea optimizării fluxului de garantare pentru proiectele din cadrul Programului Start-Up Nation.Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM–uri (FNGCIMM) lansează o serie de facilități destinate beneficiarilor garanțiilor emise – persoane fizice sau juridice eligibile pentru diferite forme de finanțare garantată.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a emis în ultimele trei luni un număr record de garanții în favoarea beneficiarilor Agenției pentru Finantarea Investițiilor Rurale (AFIR).Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a acordat primele două garanții pentru creditele punte destinate implementării proiectelor din Programul Start Up Nation. Lansat în urmă cu câteva zile, produsul de garantare dedicat companiilor eligibile în Program își dovedește atractivitatea prin procedura de accesare simplificată și costurile foarte accesibile – comisionul de maxim 2,48% pe an, optimizat ca urmare a cooperării cu Fondul Român de Contragarantare.Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) reprezintă unul dintre principalii parteneri ai antreprenorilor beneficiari ai Programului Start-Up Nation, prin crearea unui produs dedicat special garantarii creditelor accesate pentru dezvoltarea business-urilor prin acest program guvernamental.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) are o nouă conducere din data de 17.07.2017, domnul Alexandru Petrescu preluând mandatul de Director General al FNGCIMM.Implementarea măsurilor anunțate în urmă cu mai puțin de o lună a generat un vizibil impact pozitiv în gestionarea numărului record de solicitări de garantare primite de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în cadrul Programului Prima Casă.Programul Prima Casa lucreaza in mini-vacanta.

FNGCIMM înregistrează în această perioadă, un maxim istoric al cererilor de garanții acordate prin Programul Prima Casă, în fiecare zi, fiind primite în medie 600 de noi solicitări.


Programul Prima Casă a atins un maxim istoric al solicitărilor de garantarePeste 175 milioane lei sunt disponibili pentru acordarea de garantii in cadrul Programului “Prima Casǎ” în prima parte a anului 2017Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN ) continuă procesul de optimizare a mecanismelor de accesare a garanțiilor pentru IMM-uriFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) și CEC Bank extind accesul la creditare pentru IMM-urile din portofoliul CEC Bank, atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții. Măsura este posibilă în urma semnării unui act adițional la Convenția Cadru Plafon de garantare.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Fondul Român de Contragarantare (FRC) relansează mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uriFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) are o nouă conducere după ce, pe data de 24.02.2016, mandatul Silviei Ciornei de Director General și Presedinte al Consiliului de Administrație, a expirat.Avand in vedere unele afirmatii facute de Sindicatul Garantare si preluate in presa, institutia comunica faptul ca Programul Prima Casa se desfasoara in bune conditii, in conformitate cu prevederile legale.


Programul ”Prima Casǎ” continuǎ în 2016, având alocat prin Hotǎrârea Guvernului nr.1016/2015, un plafon de garanţii în valoare de 1.500 milioane lei.FNGCIMM continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.FNGCIMM a semnat cu BCR și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215- plăţi privind bunăstarea animalelor păsări (sesiunea II anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament).FNGCIMM a semnat cu UNICREDIT BANK, EXIM BANK, CEC BANK și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015.În data de 5.11.2015 a avut loc întâlnirea dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Asociația Română a Băncilor unde, în cadrul Comisiei de Creditare, reprezentanții FNGCIMM au prezentat celor 38 de reprezentanți ai instituțiilor bancare partenere, Actul adițional la convenția plafon de garantare, ce va fi adoptat în perioada imediat următoare.FNGCIMM a înaintat autorităţilor publice competente o propunere de schemă de garantare care poate fi utilizată ca instrument financiar necesar pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice în sectorul rezidențial, finanțată din bugetul alocat Axei prioritare 3 din Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).FNGCIMM sprijină proiectele Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) prin garantarea creditelor necesare implementării proiectelor de investiţii!Anul 2015 marchează o implicare semnificativă a FNGCIMM în garantarea creditelor beneficiarilor publici ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii dorește să informeze beneficiarii și partenerii bancari participanți în cadrul programului Prima Casă despre recentele modificări


Programul Prima Casă continuă să rămână cel mai accesat program guvernamental, păstrându-și avantajele care l-au consacrat de-a lungul celor șase ani care s-au scurs de la lansarea sa.FNGCIMM informează beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor – porcine, sesiunea I de depunere - anul IV de angajament și anul II de angajament, sesiunea III de depunere că, în baza adeverinței eliberate de APIA, pot accesa credite garantate de FNGCIMM, în procent de până la 80%.FNGCIMM a semnat cu Banca Comercială Carpatica și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură un act aditional la Conventia privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor - păsări, aferente sesiunii I - anul III de angajament.FNGCIMM a propus Ministerului Finanțelor Publice două Scheme de garantare în numele și în contul statului, dedicate start-up-urilor și IMM-urilor aflate în dificultate.Principiile de inființare și funcționare ale FNGCIMM sunt solide și de actualitate din perspectivă europeană.Consecvent misiunii sale, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este pregătit să susțină accesul la creditare al întreprinzătorilor din sectorul agricol și din zona rurală, punând la dispoziția acestora oferta sa de garantare, care poate acompania măsurile și submăsurile din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, lansate în luna iulie a acestui an.     FNGCIMM informează beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet b - păsări, sesiunea I de depunere - anul III de angajament că, în baza adeverinței eliberate de APIA, pot accesa credite garantate de FNGCIMM în procent de maxim 80%.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a acordat peste 15.600 garanţii, în primele șase luni ale anului 2015, cu o valoare totală de circa 1.300 mil lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, când au fost acordate un număr de circa 11.100 garanții, în valoare totală de aproximativ 890 milioane lei.FNGCIMM solicită potențialilor beneficiari atenție în întocmirea dosarelor.FNGCIMM a acordat la sfârșitul lunii martie primele garanții în nume și cont stat, pentru cumpărarea de mașini noi, valoarea medie a garanției fiind de peste 23.000 lei.FNGCIMM SA a continuat în anul 2014 să-și îmbunătățească eficiența și capacitatea de susținere a pieței creditării, alocând resurse importante atât pentru derularea activității de garantare dedicată IMM-urilor, cât și pentru implementarea programelor guvernamentale de garantare.Unicredit Țiriac Bank, OTP Bank și Piraeus Bank se alătură băncilor care vor acorda credite pentru finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor - păsări, aferente sesiunii II - anul I de angajament și sesiunii I - anul III de angajament.Noi finanțatori se pot înscrie în Program până pe data de 2 martie 2015FNGCIMM a efectuat alocările de sume pentru acordarea de garanții între cei 17 finanțatori participanți în cadrul Programului Prima Casă.FNGCIMM a semnat cu CEC Bank și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură convențiile privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor - păsări, aferente sesiunii II - anul I de angajament și sesiunii I - anul III de angajament.Comisionul de garantare rămâne neschimbat pentru beneficiarii Programului Prima Casă.Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi este accesibil tuturor instituțiilor de credit și IFN-urilor înscrise în Registrul Special al BNRProgramul Prima Casă a continuat să fie și în acest an cel mai popular și mai performant program guvernamental, rezultatele anului 2014 consemnând acordarea unui număr de aproximativ 25.000 garanții, pentru finanțări accesate în valoare de 900 milioane euro, cu o valoare medie a finanţării de circa 36.000 euro.Încă 5000 de potențiali beneficiari pot accesa credite până la sfârșitul anului 2014.Luni, 13 octombrie 2014, agenţia MEDIAFAX a publicat un material în care directorul unei bănci comerciale afirmă că relaţia dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM şi bănci: „a ajuns la un blocaj, întrucât acesta (FNGCIMM) nu mai transmite în timp util răspunsurile privind acordarea garanţiilor şi nu mai plăteşte despăgubirile”.În primele opt luni ale anului 2014, FNGCIMM a acordat IMM-urilor circa 6.200 de garanții cu o valoare de peste 1.800 milioane lei, preponderent pentru capital de lucru (88%).Guvernul României a aprobat, în data de 22 septembrie 2014, Hotărârea pentru completarea art.3 din anexa nr.1 a HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă". Imediat după publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, sumele neutilizate din plafonul total de 500.000.000 lei destinat inițial achiziționării locuințelor construite de ANL vor putea fi utilizate ca plafon general de garantare pentru achiziționarea tuturor tipurilor de locuințe.FNGCIMM a finalizat pocedura de semnare a convențiilor cu băncile partenere în campania APIA - SAPS 2014 și invită agricultorii ca, în baza adeverințelor eliberate de APIA, să acceseze credite apelând la una din cele nouă bănci partenere: CEC Bank, Banca Comercială Carpatica, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, UnicreditȚiriac Bank, Garanti Bank, OTP Bank, Piraeus Bank si Credit Agricole Bank România. Aceste credite pot fi garantate de către FNGCIMM până la 80% din valoarea finanțărilor acordate de către bănci.FNGCIMM a semnat convenții de garantare cu 6 finanțatori pentru garantarea creditelor accesate de către beneficiarii APIA, Campania SAPS 2014. Urmează să se alăture și alte bănci partenere.

FNGCIMM continuă procesul de semnare a convențiilor tripartite cu APIA și bănci, pentru facilitarea accesului la creditare a beneficiarilor APIA – Campania SAPS 2014, în vederea garantării finanțării capitalului de lucru, pentru desfășurarea activităților curente.În data de 11 august 2014, FNGCIMM și Banca Comercială Carpatica au semnat Convenția de garantare ce permite beneficiarilor APIA, Campania SAPS – 2014, accesarea creditelor pentru finanţarea activităţilor curente, cu garanția FNGCIMM.Producătorii agricoli, beneficiari ai Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – Campania 2014, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la CEC Bank pot accesa garanția FNGCIMM în vederea facilitării obținerii finanţărilor destinate acoperirii necesarului de lichidităţi.Cei mai mulți întreprinzători solicită linii de credit pentru capital de lucru, iar această nevoie este în acest moment satisfăcută la cele mai scăzute costuri de pe piață (ROBOR 3M+max. 3,5%/an) prin Programul guvernamental de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin OUG 92/2013 și HG 936/2013.După primele șase luni ale anului 2014 FNGCIMM înregistrează peste 11.000 de garanții acordate în cadrul Programului Prima Casă.Consecvent misiunii sale de sustinere a întreprinzătorilor în privinta accesului la finantare, FNGCIMM anuntă dezvoltarea parteneriatului cu PIRAEUS BANK prin semnarea Conventiei tripartite: APIA - PIRAEUS BANK –FNGCIMM, privind finantarea capitalului de lucru pentru desfăsurarea activitătilor curente de către beneficiarii măsurii 215 – plăti privind bunăstarea animalelor - porcine - anul II de angajament (sesiunea II depunere).Începând de astăzi, 9 iulie 2014, persoanele care au depus dosare de creditare pentru programul „Prima casă”, solicitând garanţii din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, vor putea urmări, zi de zi, situaţia aprobării garantării prin intermediul paginii de internet a Fondului (www.fngcimm.ro).Zilele trecute s-au semnat Actele adiţionale la Convenţiile tripartite încheiate între APIA, FNGCIMM şi, respectiv, Banca Transilvania, CEC Bank şi OTP Bank pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215.Bilanțul la zi al Programului Prima Casă arată că, în această primăvară, cel mai popular program guvernamental gestionat de FNGCIMM SA cunoaște o dezvoltare accelerată, ritmul de depunere al solicitărilor de garantare crescând în ultima lună la circa 140 solicitări/zi.Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a participat în zile de 22 și 23 mai 2014, la cea de-a patra ediție a Forumului Inovării Dunăre-Marea Neagră, cu tema “Promovarea unui Antreprenoriat Inteligent în contextul inovării pentru Regiunea Dunăre – Marea Neagră”. Evenimentul a fost organizat de Eurolink - Casa Europei în parteneriat cu Senatul României, sub egida Comisiei Europene - DG pentru Afaceri Maritime și Pescuit.Prezenți la dezbaterile Conferinței Regionale “Asociați în afaceri. Experții alături de dumneavoastră” desfășurate la Oradea, în data de 29 Aprilie 2014, reprezentanții Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii -FNGCIMM S.A. IFN se alatură comunitătilor locale de afaceri, profesioniști din domeniul finanțării, fiscalității și consultanței, în vederea identificării de soluții alternative de finanțare și garantare, precum și pentru a analiza perspectivele anului 2014 din punctul de vedere al finanțărilor și investițiilor, al insolvențelor și restructurărilor.Asociația Română a Băncilor (ARB) și Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) organizează în data de 14 aprilie 2014 în Mamaia seminarul "Parteneriate potrivite pentru finanțări inteligente" dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din județul Constanța. Primele trei seminarii "Parteneriate potrivite pentru finanțări inteligente" au fost dedicate mediului de afaceri din județele Brașov, Cluj și Prahova.FNGCIMM SA-IFN, în baza convențiilor semnate cu Banca Italo-Romena și Banca Românească, a acordat primele garanții în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii.Programul româno-elvețian pentru întreprinderi mici și mijlocii este un program de sprijinire a dezvoltării și creșterii competitivității IMM-urilor din România, în patru sectoare prioritare stabilite prin Acordul Cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Prin implementarea programului, incepand cu 2014, se estimează acordarea de credite unui număr de cel puțin 284 de IMM.Asociația Română a Băncilor (ARB) și Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) organizează în data de 12 martie 2014 la Ploiești un seminar dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din județul Prahova, fiind primul eveniment din acest an din cadrul seriei de conferințe "Parteneriate potrivite pentru finanțări inteligente".FNGCIMM va participa cu un stand de prezentare si va sustine un seminar, in cadrul “IMM FORUM”, cel mai complex eveniment B2B din Romania, adresat reprezentantilor Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Forumul se va desfasura in perioada 13-15 Martie 2014, Sala de conferinte Titulescu Centrul Expozitional Romexpo.In data de 30 ianuarie 2014 s-a incheiat termenul de inscriere a instituțiilor de credit invitate sa participe la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
“Plafonul garanţiilor de 2 miliarde de lei, oferite de stat prin Programul de Garantare a creditelor pentru intreprinderile mici şi mijlocii aprobat prin OUG 92/2013, a fost subscris în totalitate în prima săptămână de la data deschiderii perioadei de înscriere.
Parteneriatul dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură și băncile comerciale a fost consolidat prin semnarea unor noi convenții de garantare ce vor permite facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine 2013 și pentru beneficiarii măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor - păsări (anul II de angajament).
Numărul finanțatorilor interesați să participe la derularea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii a crescut, BRD Goupe Societe Generale, CEC Bank și ING Bank alăturându-se Băncii Transilvania prin transmiterea către FNGCIMM SA-IFN a informațiilor obligatorii care stau la baza alocării plafonului de garantare pe fiecare finanțator în parte.
Semnarea convenției privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, dintre Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM a permis Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii să transmită instituțiilor de credit interesate invitația de a se înscrie în Program, prima ofertă de participare la derularea Programului fiind deja înregistrată.Programul ”Prima Casǎ” continuǎ în 2014 având alocat, prin Hotǎrârea Guvernului nr.5/2014, un plafon suplimentar de garanţii în valoare de 1.200 milioane lei.Beneficiarii Programului „Prima Casă” vor avea la dispoziție în anul 2014 un plafon de garanții de 1.200 milioane lei la care se adaugă suma rămasă nealocată și/sau neutilizată din plafonul pentru anul 2013 în valoare de cca.740 milioane lei, din care cca. 495 milioane pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL). Garanțiile vor fi acordate şi plătite numai în monedă naţională.
Prin semnarea unui act adițional la contractul încheiat între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN (FNGCIMM) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management pentru POP, prin care FNGCIMM este gestionarul ‘’Schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectați ai POP” au fost incluși la garantare și beneficiarii selectați de FLAG-uri (grupuri de acțiune locală pentru pescuit ) în procesul de implemetare a strategiilor din cadrul măsurii 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescărești.
Asociația Română a Băncilor (ARB) și Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) lansează un program de informare la nivel național dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) "Parteneriate potrivite pentru finanțări inteligente" ce vizează creșterea gradului de accesare a finanțărilor și a garanțiilor în actualul context economic.


Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), dl. Aurel Saramet, a participat la Bruxelles, in perioada 28-29 august 2013, la dezbaterile Grupului de lucru AECM pentru fondurile structurale si la sedinta Consiliului de administratie al Asociatiei Europene a Societatilor de Garantare (AECM). Presedintele FNGCIMM este membru al Consiliului de administratie al AECM din anul 2007 si, in acesta calitate, coordoneaza activitatea Grupului de lucru pentru fondurile structurale de la infiintarea acestuia (in anul 2009). Prezentarile si discutiile din Grupul de lucru au avut ca tema « Noile instrumente financiare in Politica de coeziune 2014-2020 ».Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a acordat circa 5.250 de garanții pentru susținerea IMM-urilor în primele 6 luni din 2013, în valoare totală de aproximativ 400 milioane euro, potrivit datelor publicate de FNGCIMM. Din acestea, circa 5.050 de garanții, în sumă de 330 milioane euro, au fost emise pe baza surselor proprii ale Fondului, restul reprezentând garantii emise in baza resurselor aflate în administrare sau in baza altor programe guvernamentale.


Cu prilejul Adunarii generale a Asociaţiei Europene a Societatilor de Garantare – AECM, eveniment care se desfasoara în perioada 20-21 iunie 2013 la Roma (Italia), preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM), domnul Aurel ŞARAMET, a fost reales membru în Consiliul de administraţie al Asociaţiei pentru un al patrulea mandat consecutiv.


Timp de 4 zile, in perioada 07-10.05.2013, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a fost gazda unei vizite de studiu realizate de reprezentanti ai Organizatiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM din Republica Moldova (ODIMM).Garanti Leasing sprijină sectorul IMM, fiind prima companie de leasing care semneaza o convenție cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.FNGCIMM si-a continuat trendul ascendent de dezvoltare si in anul 2012, devenit an de referinta, caracterizat prin atingerea celor mai ridicate niveluri ale indicatorilor de performanta, atat din perspectiva volumului de garantii acordate, a numarului de IMM-uri si a locurilor de munca sustinute, cat si de obtinerea celui mai ridicat nivel al profitului din intreaga activitate a Fondului.Programul „Prima Casa” continua in 2013 avand alocat, prin Hotararea Guvernului nr. 1286/2012, un plafon de garantii de 200 milioane de euro.Actualitate

<< <  Pagina 2 din 42  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii