Noutăţi

31.01.2016 – Programul “Prima Casǎ” continuǎ în 2016 având disponibil un plafon de garantare în valoare de aproximativ 1.690 milioane lei


Programul ”Prima Casǎ” continuǎ în 2016, având alocat prin Hotǎrârea Guvernului nr.1016/2015, un plafon de garanţii în valoare de 1.500 milioane lei.

La aceastǎ valoare se adaugǎ un plafon reutilizat în sumă de 17.749.422 lei aferent noilor finanțatori care au reintrat în Program și începând cu anul 2016 vor aplica principiul împărțirii proporţionale a riscurilor și pierderilor între stat și finanțator.
Conform prevederilor legale aplicabile în anul 2016 se vor putea acorda garanţii şi în limita diferenţei alocate şi neutilizate din plafonul anului 2015, in valoare de 172.580.733,12 lei, din care valoarea neutilizata aferenta diasporei şi reportata in anul 2016 este de 9. 844.576, 28 lei.

Plafonul total de garantare de 1.690 milioane lei permite finanţatorilor acordarea de credite Prima Casa in valoare de aproximativ 3.380 milioane lei.

Actualitate

Pagina 1 din 36  > >>

Peste 175 milioane lei sunt disponibili pentru acordarea de garantii in cadrul Programului “Prima Casǎ” în prima parte a anului 2017Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN ) continuă procesul de optimizare a mecanismelor de accesare a garanțiilor pentru IMM-uri
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii