Noutăţi

15.12.2015 - Garanţiile FNGCIMM facilitează accesul la finanţare pentru beneficiarii APIA


FNGCIMM continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.

FNGCIMM a semnat cu Piraeus Bank și APIA, Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor, păsări (sesiunea II, anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament), precum și pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015.

În baza ultimelor documente semnate, beneficiarii măsurii 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor, păsări (sesiunea II, anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament) pot accesa credite de la OTP Bank, garantate de FNGCIMM.

FNGCIMM a semnat Acte Adiționale la Convenția privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente cu Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, OTP Bank, Unicredit Bank, EXIM BANK, Credit Agricol Bank, Piraeus Bank și Banca Comercială Feroviară, pentru a putea oferi credite garantate beneficiarilor schemelor de plăți directe în sectorul vegetal Campania 2015.

Clienţii băncilor partenere, în baza adeverințelor eliberate de APIA, pot accesa credite garantate în procent de maxim 80% de către FNGCIMM.

Beneficiarii, IMM-uri definite conform legii, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit iar garanția va fi acordată, la solicitarea băncii, după analiza acestei documentații.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii