Noutăţi

07.12.2015 - Beneficiarii adeverinţelor APIA, clienţi ai BCR şi CEC BANK, pot accesa credite cu garanţia FNGCIMM


FNGCIMM a semnat cu BCR și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215- plăţi privind bunăstarea animalelor păsări (sesiunea II anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament).

Parteneriatul cu CEC Bank a fost consolidat prin semnarea Actului Adiţional nr. 1 la Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii schemelor de plăţi directe în sectorul vegetal campania 2015.

Semnarea acestor documente permite clienţilor accesarea unor credite garantate în procent de maxim 80% de către FNGCIMM, în baza adeverințelor eliberate de APIA.

Beneficiarii, IMM-uri definite conform legii, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit iar garanția va fi acordată, la solicitarea băncii, după analiza acestei documentații.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

Prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, FNGCIMM continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii