Noutăţi

07.12.2015 - Beneficiarii adeverinţelor APIA, clienţi ai BCR şi CEC BANK, pot accesa credite cu garanţia FNGCIMM


FNGCIMM a semnat cu BCR și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine 2015, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215- plăţi privind bunăstarea animalelor păsări (sesiunea II anul II de angajament şi sesiunea I anul IV de angajament).

Parteneriatul cu CEC Bank a fost consolidat prin semnarea Actului Adiţional nr. 1 la Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii schemelor de plăţi directe în sectorul vegetal campania 2015.

Semnarea acestor documente permite clienţilor accesarea unor credite garantate în procent de maxim 80% de către FNGCIMM, în baza adeverințelor eliberate de APIA.

Beneficiarii, IMM-uri definite conform legii, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit iar garanția va fi acordată, la solicitarea băncii, după analiza acestei documentații.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

Prin dezvoltarea parteneriatului cu băncile finanţatoare şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, FNGCIMM continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol.

Actualitate

Pagina 1 din 38  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) reprezintă unul dintre principalii parteneri ai antreprenorilor beneficiari ai Programului Start-Up Nation, prin crearea unui produs dedicat special garantarii creditelor accesate pentru dezvoltarea business-urilor prin acest program guvernamental.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) are o nouă conducere din data de 17.07.2017, domnul Alexandru Petrescu preluând mandatul de Director General al FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii