Noutăţi

05.11.2015 - Actul adițional al convenţiei de garantare elaborat de FNGCIMM în colaborare cu Asociaţia Română a Băncilor, va optimiza activitatea de acordare a garanţiilor şi de soluţionare a cererilor de plată.


În data de 5.11.2015 a avut loc întâlnirea dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Asociația Română a Băncilor unde, în cadrul Comisiei de Creditare, reprezentanții FNGCIMM au prezentat celor 38 de reprezentanți ai instituțiilor bancare partenere, Actul adițional la convenția plafon de garantare, ce va fi adoptat în perioada imediat următoare.

Poziția exprimată de FNGCIMM a întrunit adeziunea reprezentaților bancari, care la rândul lor au înaintat propuneri și amendamente, în urma discuțiilor rezultând cu claritate elementele de noutate ce vor fi aduse prin acest act aditional.

Punctele principale ale documentului vizează:

1. Garantarea IMM-urilor viabile, prin întărirea analizei de risc realizate de Fond la acordarea garanțiilor;

2. Optimizarea și clarificarea cadrului de lucru între Finanțatori și Fond, în condiții de risc controlat;

3. Uniformizarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de lucru dintre FNGCIMM și Finanțatori.

În vederea semnării cu celeritate a Actului adițional, sub coordonarea directă a Asociației Române a Băncilor, au fost stabiliți pașii următori ai procesului, astfel încât până la finele lunii Noiembrie a.c. actul adițional să fie semnat de către FNGCIMM și instituțiile bancare partenere.

Operarea în baza noii convenții va oferi un cadru unitar de colaborare cu toate băncile partenere, care va conduce la fluidizarea procesului de analiză şi a soluţionării eventualelor cereri de plată, reducând în același timp riscul FNGCIMM SA la acordarea garanțiilor.

Procesul de elaborare a noii convenţii plafon s-a desfășurat în strânsă consultare cu instituțiile financiare partenere și a pornit de la o abordare diferită, în sensul că s-a dorit armonizarea pozițiilor tuturor partenerilor implicați, pentru a putea opera în cadrul aceleași convenții, ce va conține prevederi unitare pentru toți finanțatorii.

Actualitate

Pagina 1 din 38  > >>

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) are o nouă conducere din data de 17.07.2017, domnul Alexandru Petrescu preluând mandatul de Director General al FNGCIMM.Implementarea măsurilor anunțate în urmă cu mai puțin de o lună a generat un vizibil impact pozitiv în gestionarea numărului record de solicitări de garantare primite de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în cadrul Programului Prima Casă.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii