Noutăţi

09.10.2015 - FNGCIMM sprijină proiectele Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI)


FNGCIMM sprijină proiectele Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) prin garantarea creditelor necesare implementării proiectelor de investiţii!

În vederea susţinerii implementării proiectelor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), FNGCIMM a iniţiat demersuri către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în vederea includerii Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigatii (OUAI/FOUAI) în categoria beneficiari eligibili conform Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare, acest demers s-a materializat prin încheierea unui act adiţional la Convenţia de implementare în derulare încheiată între FNGCIMM şi MADR.

Astfel, în baza prevederilor Legii nr. 218/2005, rep., cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.10.2015, FNGCIMM acordă garanţii în procent de maxim 100%, beneficiarilor eligibili de tipul Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) pentru creditele destinate implementării proiectelor finanţate din PNDR, contractate de la instituţiile de credit partenere. Tipurile de proiecte eligibile pentru finanţare sunt: proiecte pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune(SPP) precum şi proiecte destinate amenajării sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare (SPA, SRP), finanţate în cadrul Sub-măsurii 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice.

Vă informăm că această categorie de beneficiari, respectiv (OUAI/FOUAI), a fost si este sprijinită de către FNGCIMM prin emiterea scrisorilor pentru garantarea avansului acordat de AFIR în baza prevederilor OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii