Noutăţi

06.10.2015 - FNGCIMM sprijină proiectele beneficiarilor publici ai PNDR 2014-2020


Anul 2015 marchează o implicare semnificativă a FNGCIMM în garantarea creditelor beneficiarilor publici ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Contribuţia FNGCIMM la cresterea numărului de beneficiari şi efectul de multiplicare pe care îl generează utilizarea schemelor de garantare în absorția fondurilor europene au avut un impact direct asupra creşterii economice în general şi asupra dezvoltării și diversificării economiei rurale în special.

În perioada 2010-2015, FNGCIMM a acordat peste 3.072 scrisori de garanție pentru restituirea avansurilor încasate de comune și orașe, precum și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în valoare totală de peste 6,3 miliarde lei.

În perioada ianuarie - august 2015, în baza OUG nr. 79/ 2009, pentru toate categoriile de beneficiari eligibili, FNGCIMM a acordat un numar de 783 de scrisori de garanție pentru restituirea avansurilor acordate de AFIR în valoare totală de circa 1.084 milioane lei, faţă de perioada similară a anului 2014, în care au fost emise 483 scrisori de garanţie, în valoare totală de peste 977 milioane lei.

În aceeași perioadă a anului 2015, în baza Legii nr. 218/2005, FNGCIMM a acordat 20 de garanții în valoare totală de peste 17,2 milioane lei, pentru susținerea implementării proiectelor de investiții de către unitățile administrativ-teritoriale și asociații ale acestora, cu o valoare totală a finanțărilor de circa 18 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut când au fost acordate 61 de garanţii în valoare totală de circa 61 milioane lei.

“Suntem conștienți de avantajul experienței pe care am dobândit-o în garantarea creditelor acordate beneficiarilor noștri publici și privați, ce au accesat fonduri europene în actuala perioadă de programare bugetară, ce se va încheia la finalul acestui an. FNGCIMM își exprimă în continuare angajamentul de a susține, prin intermediul schemelor de garantare dedicate, Unitățile Administrativ Teritoriale, Organizațiile și Federațiile Utilizatorilor de Apă, precum și Grupurile de Acțiune Locală, pentru a dezvolta proiecte cu finanțare din fondurile europene puse la dispoziția României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru a contribui împreună cu beneficiarii săi la dezvoltarea economiei rurale și, în special pentru creșterea calității vieții în spațiul rural”, a declarat președintele director general FNGCIMM, doamna Silvia Ciornei.

FNGCIMM informează beneficiarii publici care doresc să dezvolte proiecte de investiții în zona rurală cu finanțare din PNDR 2014-2020, că pot obţine garanţii pentru încasarea avansurilor şi pentru creditele destinate implementării proiectelor de investiţii în infrastructură, prin accesarea ofertei FNGCIMM.

Beneficiarii publici pot accesa garanții în cadrul următoarelor scheme de garantare:

I. Scrisori de garanție pentru restituirea avansurilor acordate de AFIR, în baza OUG nr. 79/ 2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completarile ulterioare, în favoarea beneficiarilor eligibili, care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă cu AFIR şi nu înregistrează credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanţie.

Valoarea scrisorii de garanţie acordate de FNGCIMM este de 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu AFIR. Scrisorile de garanţie emise au o perioadă de valabilitate egală cu cea a contractului de finanțare și pot fi prelungite, la solicitarea beneficiarului, pentru perioada aferentă prelungirii termenului stipulat în contractul de finanţare nerambursabilă.

Beneficiarii eligibili sunt: Comunele și Orașele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, precum şi Grupurile de Acțiune Locală, Organizațiile și Federațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, Organismele de drept public-așezăminte culturale.

II. Garanții pentru beneficiarii publici care implementează proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere, acordate în baza Legii nr.218/2005, privind stimularea absorţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit (FEP), Fondul european de garantare agricolă (FEGA), prin preluarea riscurilor de garantare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

FNGCIMM poate garanta în procent de maxim100% creditele contractate de consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiectele de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere cu cofinanţare FEADR şi până la maximum 80% creditele accesate de către beneficiarii publici ai FEGA. Beneficiarii eligibili sunt: Consiliile Locale și Asociații ale Consiliilor Locale, precum şi Federaţiile şi Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) .

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii