Noutăţi

24.09.2015 - Beneficiarii adeverinţelor APIA pot obține cu ușurință credite garantate de FNGCIMM


FNGCIMM informează beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor – porcine, sesiunea I de depunere - anul IV de angajament și anul II de angajament, sesiunea III de depunere că, în baza adeverinței eliberate de APIA, pot accesa credite garantate de FNGCIMM, în procent de până la 80%.

Garanţiile se acordă pentru creditele necesare finanțării activităților curente, în baza convențiilor tripartite semnate între finanţatori, APIA şi FNGCIMM. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bănci şi FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. Pot beneficia de facilităţile de garantare a creditelor oferite de FNGCIMM societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, asociațiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, persoanele fizice autorizate și asociatiile de fermieri, constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole.

Pentru a putea accesa garanția, beneficiarii enumerați trebuie să fie asimilați în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, definite conform legii, să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene şi să nu beneficieze de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit, iar garanția va fi acordată la solicitarea băncii, după analiza acestei documentații.

Până la această dată, FNGCIMM a semnat convenții tripartite privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 215- plăți privind bunăstarea animalelor porcine - anul II de angajament (sesiunea aIIIa de depunere) cu CEC Bank și Banca Comercială Carpatica. Pentru finanțarea capitalului de lucru, anul IV de angajament (sesiunea I de depunere), au fost semnate convenții cu BCR, Banca Transilvania, CEC Bank Exim Bank, Banca Comercială Carpatica, și OTP Bank.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare, în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii