Noutăţi

28.09.2015 - Prima Casa - Un program usor accesibil si transparent.


Programul Prima Casă continuă să rămână cel mai accesat program guvernamental, păstrându-și avantajele care l-au consacrat de-a lungul celor șase ani care s-au scurs de la lansarea sa.

Programul Prima Casă are un important impact social, având în vedere avansul de numai 5%, care oferă șansa multor români și a tinerilor în special, de a deține în proprietate o locuință sau de a-și îmbunătăți standardul de viață prin achiziționarea unei proprietăți mai mari. În acest moment se află în stadiu final implementarea unei noi componente a programului, care va permite beneficiarilor participanți în Program să achiziționeze o nouă locuință, cu suprafața utilă şi/sau valoarea mai mare, beneficiind de aceleași condiții avantajoase.
Garanţia statului în privinţa menţinerii costurilor totale ale finanțării şi condiţiilor Programului pe toată durata de derulare a finanţărilor garantate, conferă beneficiarilor predictibilitate și siguranță, atribute atât de necesare în asumarea proiectelor pe termen lung.

Procedura de accesare a garanției FNGCIMM este simplă și se obține la solicitarea băncilor partenere, în baza aceleași documentații solicitate la acordarea creditului.
Rugăm partenerii bancari să informeze persoanele fizice la depunerea dosarului de credit, că pe site-ul FNGCIMM - www.fngcimm.ro - este creată o aplicație, pe care clienţii interesaţi o pot consulta pentru a afla stadiul solicitării garanției. Din momentul în care dosarul a fost înaintat de bancă și a intrat în aplicația FNGCIMM, beneficiarii pot urmări în timp real stadiul aprobării garanției. Prin accesarea secţiunii „Prima casă”, opțiunea „Stare solicitare” și completarea câmpurilor aplicației, utilizatorii vizualizează fluxul de analiză a solicitării de garantare, informaţiile fiind oferite rapid şi transparent. FNGCIMM, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea Solicitării de Garantare corecte și complete, redactează contractul de garantare.

Acest termen nu poate fi respectat în situația în care dosarul este retransmis băncii pentru completare sau pentru corectarea unor documente. Principalele motive de invalidare a dosarelor sunt lipsa unor documente, documente ilizibile sau neconforme cu originalul, incomplete sau expirate (extras Carte Funciară, CI). Imediat ce aceste aspecte sunt remediate, dosarul reintră în fluxul de analiză, iar garanția este acordată în baza dosarului complet și corect întocmit.

Avantajele oferite beneficiarilor de Programul Prima Casă au condus la obţinerea unor rezultate deosebite, de la implementarea acestuia până în prezent fiind acordate peste 157.000 garanții, în valoare totală de peste 13 miliarde lei, pentru susţinerea de finanțări destinate achiziţionării/construcţiei de locuinţe în cadrul Programului în valoare totală de peste 26 miliarde lei.

***
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii