Noutăţi

24.02.2015 - 350 milioane lei sunt disponibili pentru Programul Prima Masina


Noi finanțatori se pot înscrie în Program până pe data de 2 martie 2015

Programul Prima Mașină a primit în baza HG nr. 81/2015, un plafon de 350 milioane lei pentru anul 2015, în vederea emiterii de garanții pentru achiziționarea de autoturisme noi, iar termenul de înscriere a fost prelungit, pentru a permite și altor finanțatori să se alăture programului.

Astfel, finanțatorii care nu au depus cererile de înscriere în Program la finalul anului 2014, au posibilitatea depunerii ofertelor cel mai târziu până la data de 02 martie 2015, ora 24.00 la sediul Ministerului Finanțelor Publice şi la sediul FNGCIMM SA, str. Ştefan Iulian nr. 38, sector 1 Bucureşti, precum și în format pdf la adresa de e-mail: dragos.popescu@fngcimm.ro.

Cererile de înscriere în program vor fi insoțite de declaraţiile pe propria răspundere, semnate şi asumate de către reprezentanţii legali ai finanțatorilor, privind angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M), precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finanțările ce vor fi acordate și valoarea totală estimată a garanţiilor ce vor fi accesate în 2015.

Până în acest moment s-au înscris în program 10 finanțatori: BCR, BRD, CEC Bank, Porsche Bank România, Alpha Bank, CREDITCOOP, ING Bank, RCI Leasing România IFN, IFN Comsig Leasing S.A. şi Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi permite persoanelor fizice achiziționarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat în procent de maxim 50%.

Pot beneficia de avantajele programului, persoanele care la data solicitării creditului, au vârsta minimă de 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, declară pe propria răspundere că nu au mai deținut în proprietate un autoturism nou, nu înregistreză restanțe la plata altor credite bancare și nu au obligații de plată restante la bugetul general consolidat. De asemenea, potențialii beneficiari trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al autoturismului, care va fi asigurat printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii