Noutăţi

23.12.2014 - Prima Masina


Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi este accesibil tuturor instituțiilor de credit și IFN-urilor înscrise în Registrul Special al BNR

Prin aprobarea, la jumătatea lunii decembrie, a Instrucţiunilor generale care reglementează derularea operaţiunilor de garantare de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, a fost stabilit cadrul general aplicabil finanţatorilor care se vor înscrie în acest program.

În baza acestor instrucțiuni, finanțatorii (bănci și instituții financiare nebancare) sunt invitați să transmită FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finanțările acordate, valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului, precum și angajamentul de respectare a încadrării costului finanțării cu garanție guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni.

Ofertele instituţiilor de credit, vor fi depuse cel mai târziu până la data de 23 decembrie 2014, ora 24.00 la sediul Ministerului Finanţelor Publice şi la sediul FNGCIMM SA, str. Ştefan Iulian nr. 38, sector 1 Bucureşti, precum și în format pdf la adresa de e-mail: dragos.popescu@fngcimm.ro

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi permite persoanelor fizice achiziționarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat în procent de maxim 50%.

Beneficiarii Programului trebuie ca la data solicitării creditului să aibă vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, să declare pe propria răspundere că nu au mai deținut în proprietate un autoturism nou, să nu înregistreze restanțe la plata altor credite bancare și să nu aibă obligații de plată restante la bugetul general consolidat. De asemenea, potențialii beneficiari trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al autoturismului, care va fi asigurat printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, pe toată durata de valabilitate a garanției.

Autoturismul, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, va îndeplini cel puțin cerințele minime ale standardului Euro 5 și va fi achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea de autovehicule, la un preț de achiziție ce nu va depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii