Noutăţi

13.10.2014 - FNGCIMM nu are probleme cu plata garanţiilor


Luni, 13 octombrie 2014, agenţia MEDIAFAX a publicat un material în care directorul unei bănci comerciale afirmă că relaţia dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM şi bănci: „a ajuns la un blocaj, întrucât acesta (FNGCIMM) nu mai transmite în timp util răspunsurile privind acordarea garanţiilor şi nu mai plăteşte despăgubirile”.

Materialul a apărut fără punctul de vedere al FNGCIMM, întrucât solicitarea a fost formulată târziu, vineri după încheierea programului. Vă transmitem, în cele ce urmează, punctul nostru de vedere.

Criticile formulate vizează criteriile de garantare, timpul de răspuns al fondului la solicitările de garantare introduse de bănci şi acordarea despăgubirilor derivând din scrisoarea de garantare. Să le analizăm pe rând!

În privinţa criteriilor de garantare, acestea sunt prevăzute în convenţiile încheiate între FNGCIMM şi bănci. Prevederile cuprinse în convenţii fac obiectul unor negocieri între părţile semnatare şi sunt, de-a lungul timpului, supuse unor modificări menite a le adapta la condiţiile concrete din economie. Prin urmare „neclaritatea” unor criterii este imputabilă, cel puţin în aceeaşi măsură, şi băncilor, deoarece acestea au cel mai mare interes ca dosarele întocmite să fie complete şi să fie aprobate cât mai repede.

Statistic, timpul mediu de răspuns al Fondului de la primirea documentaţiei complete până la soluţionarea cererii de garantare este de 2,36 zile lucrătoare. Nu întotdeauna însă băncile prezintă Fondului toate informaţiile necesare acordării garanţiei sau transmit solicitări pentru clienţi care nu se încadrează în criteriile de eligibilitate cuprinse în convenţiile de garantare. Ca urmare, Fondul cere acestora clarificări, ceea ce determină prelungirea duratei de soluționare a cererilor de garantare de la 2,3 zile lucrătoare la 6,3 zile lucrătoare.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor IMM dar și a băncilor, FNGCIMM intenționează să extindă în următoarele săptămâni aplicația informatică pe care a pus-o în practică anul acesta pentru programul „Prima Casă” şi pentru convenţiile-plafon de garantare. Prin intermediul acestei aplicații, orice solicitant de garanție FNGCIMM va putea verifica situaţia solicitării făcute (completă sau incompletă, returnată la bancă sau luată în analiză) pe pagina de internet a instituţiei.

În ceea ce priveşte plata „imediată” a garanțiilor pentru creditele neperformate, menţionăm că aceasta e condiţionată de justificarea legală a acestora. În cazul prezentat în materialul de luni al MEDIAFAX, Fondul a refuzat plata garanţiilor respective. Desigur, este dreptul băncii de a ne acţiona în instanţă, dar aici nu e vorba despre neplată, ci despre respingerea la plată a unor documente care sunt neconforme convențiilor semnate cu banca în cauză.

În acest context menționăm că în primele 9 luni ale anului 2014, Fondul a soluţionat de două ori mai multe cereri de plată de garanții în comparație cu perioada similară a anului 2013. Fondul are capitaluri proprii în sumă de 998.643 mii lei, iar plăţile în contul garanțiilor executate nu ridică nicio problemă privind lichiditatea instituţiei.

Subliniem că garanţiile oferite de FNGCIMM pentru creditele acordate de instituțiile financiare întreprinderilor mici și mijlocii sunt cele mai lichide garanţii pe care aceste instituții le pot utiliza. Garanţia acordată de Fond este irevocabilă, necondiţionată şi expresă. Prin garanțiile acordate în primele 9 luni ale acestui an, FNGCIMM a susținut un volum de credite pentru IMM-uri la nivelul întregului sistem bancar de peste 3.456 milioane lei. În cazul LIBRA BANK, fără a prezenta cifre, FNGCIMM a sprijinit semnificativ banca în procesul său de creditare, condiție în care nu ne explicăm semnificația și scopul declarațiilor făcute de președintele acesteia.

Faţă de afirmaţii susceptibile de a-i leza credibilitatea instituţională, FNGCIMM îşi rezervă dreptul de a le contesta pe toate căile legale, solicitând daunele corespunzătoare prejudiciului de imagine creat.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii