Noutăţi

26.09.2014 - 6.200 de IMM-uri au obţinut garanția FNGCIMM în primele 8 luni ale anului 2014


În primele opt luni ale anului 2014, FNGCIMM a acordat IMM-urilor circa 6.200 de garanții cu o valoare de peste 1.800 milioane lei, preponderent pentru capital de lucru (88%).

Din valoarea garanţiilor acordate în această perioadă, 45% au fost destinate activităţilor din domeniul comerţului, 20% către sectorul industriei, 16% către cel al serviciilor, 12% către construcţii şi 8% în domeniul agriculturii. Din totalul numărului de garanţii emise în primele 8 luni ale anului 2014, 44% au susţinut IMM-uri din domeniul comerţului, 22% au fost destinate sectorului sectorului serviciilor, 18% către industrie, 10% în construcţii şi 7% in domeniul agriculturii. Structura curentă a portofoliului de garanţii active al FNGCIMM destinate întreprinderilor mici şi mijlocii este concentrată într-o proporţie de 40% către sectorul comerţului, 23% către industrie, 16% în servicii, 12% în sectorul construcţiilor şi 9% în domeniul agriculturii. Din totalul numărului de garanţii active în sold 41% sunt concentrate în domeniul comerţului, 24% către sectorul serviciilor, 18% în industrie, 10% în construcţii şi 7% în domeniul agriculturii.

Din volumul garanţiilor emise în primele 8 luni ale anului, 50% au fost accesate de întreprinderile mici (între 10 şi 49 de salariaţi) în timp ce valoarea garantiilor emise microîntreprinderilor (până la 9 salariaţi) şi întreprinderilor mijlocii (cel puţin 50 de salariaţi dar nu mai mult de 249) a fost distribuită în proporţii egale (25%). Din totalul numărului de garanţii emise în primele 8 luni ale anului 2014, 45% au fost destinate microîntreprinderilor, 45% întreprinderilor mici şi 10% întreprinderilor medii. Structura portofoliului de garanţii active al FNGCIMM destinate IMM-urilor este concentrată într-o proporţie de 46% către întreprinderile mici, 27% microîntreprinderilor şi 27% întreprinderilor mijlocii. Din totalul numărului de garanţii active în sold 52% sunt destinate microîntreprinderilor, 38% întreprinderilor mici şi 10% întreprinderilor medii. Garanţia medie accesată de IMM-uri în primele 8 luni ale anului a înregistrat valoarea de 297 mii lei în creştere cu 4,2% faţă de valoarea de 285 mii lei înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut. Creditul mediu garantat de FNGCIMM s-a menţinut aproximativ constant în primele opt luni ale anului 2014 comparativ cu perioada similară a anului 2013, respectiv la valoarea de 500 mii lei.

Fondul gestionează în prezent, pe baza surselor sale proprii, un număr de circa 14.000 de contracte de garantare, în valoare de 3,4 miliarde lei, care susţin credite acordate IMM-urilor în valoare de 6 miliarde lei. În trimestrul II 2014, numărul garanţiilor emise de FNGCIMM a cunoscut o creştere cu 31% faţă de trimestrul I 2014, în timp ce valoarea acestora a cunoscut o creştere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului.

Garanțiile au fost acordate în parteneriat cu 30 dintre cele mai importante instituții de credit, acestea beneficiind de cele mai lichide garanții pe care o instituție finanțatoare le-ar putea obține, cu o valoare care nu se perimează în timp și care nu este sensibilă la variațiile pieței.

Beneficiarii eligibili pentru garantare sunt antreprenorii ce propun proiecte viabile economic, demonstrează că au capacitate de rambursare a obligaţiilor de plată și prezintă băncii garanţii colaterale de minim 20% din valoarea creditului şi a dobânzilor aferente. FNGCIMM vine în completarea garanțiilor proprii, garantând până la maxim 80% din valoarea creditului contractat, plafonul maxim fiind de 2,5 mil. Euro/Beneficiar.

Pot beneficia de garanțiile FNGCIMM toate întreprinderile mici sau mijlocii definite potrivit Legii 346/2004, cu modificarile ulterioare, care desfăşoară activităţi în orice domeniu eligibil, nu se află în dificultate financiară, nu este în interdicţie bancară de a emite cecuri, nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat sau pentru care nu există posibilitate de redresare și nu se află în insolvenţă.

Prin noul Program Guvernamental de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, aprobat prin OUG nr. 92/2013, FNGCIMM facilitează accesul întreprinzătorilor la finanțarea capitalului de lucru, la cel mai scăzut cost de pe piață, garantarea acordându-se fără a fi necesare documente suplimentare față de cele solicitate de instituțiile finanțatoare. În cele patru luni ale anului 2014 în care acest program a funcţionat, au fost acordate un număr de 126 de garanţii în valoare totală de aproximativ 20 milioane lei, pentru susţinerea accesării unui volum de finanţări de circa 51 milioane lei.

Pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR, pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, în baza surselor primite în administrare de la Ministerul Agriculturii şi Devzoltării Rurale, FNGCIMM a acordat în primele 8 luni ale anului 2014 un număr de 544 de garanții, în valoare de circa 1.050 milioane lei.

Tot în aceste opt luni, FNGCIMM a implementat noi scheme de garantare pentru facilitarea creditării domeniului agricol, în scopul derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional pentru Pescuit (OG 20/2013) și pentru dezvoltarea și susţinerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (OUG 43/2013).

Rezultatele financiare de până acum ale FNGCIMM reflectă desfășurarea unei activități de garantare eficiente, permanenta preocupare pentru gestionarea sănătoasă a patrimoniului și a cheltuielilor operaționale precum și respectarea obiectivelor financiare stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii