Noutăţi

11.08.2014 - FNGCIMM garanteaza pana la 80% din valoarea creditelor accesate de beneficiarii APIA, Campania SAPS – 2014


În data de 11 august 2014, FNGCIMM și Banca Comercială Carpatica au semnat Convenția de garantare ce permite beneficiarilor APIA, Campania SAPS – 2014, accesarea creditelor pentru finanţarea activităţilor curente, cu garanția FNGCIMM.

Obţinerea garanţiei FNGCIMM presupune parcurgerea următoarelor etape

1) Beneficiarul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit; 2) Banca analizează documentaţia de credit și solicită Fondului emiterea unei garanţii; 3) FNGCIMM analizeaza solicitarea, acordă garanţia și în baza garanţiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu beneficiarul.

FNGCIMM a semnat Convenția privind finanțarea capitalului de lucru pntru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii SAPS –Campania 2014 și cu CEC Bank, în scurt timp urmând să se alăture campaniei și alte bănci partenere.

Garanţia FNGCIMM poate acoperi până la 80% din valoarea creditului, fără a depăși 2,5 mil eur/ beneficiar si se acordă pentru finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente de către beneficiarii prevăzuţi la art.6 din OUG 125/2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 139/2007, cu respectarea criteriilor stabilite la art.7 din actul menţionat mai sus– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS).

Pentru a beneficia de garanția FNGCIMM, producătorii agricoli eligibili trebuie să se încadreze în categoria IMM-uri, putând fi organizaţi ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale. De asemenea, trebuie să respecte criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene și să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru aceeași finanțare.

Pentru garanţia acordată se plăteşte anual un singur comision de garantare, calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

Actualitate

Pagina 1 din 36  > >>

Peste 175 milioane lei sunt disponibili pentru acordarea de garantii in cadrul Programului “Prima Casǎ” în prima parte a anului 2017Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN ) continuă procesul de optimizare a mecanismelor de accesare a garanțiilor pentru IMM-uri
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii