Noutăţi

08.08.2014 - FNGCIMM demareaza garantarea creditelor accesate de beneficiarii APIA, Campania SAPS 2014


Producătorii agricoli, beneficiari ai Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – Campania 2014, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la CEC Bank pot accesa garanția FNGCIMM în vederea facilitării obținerii finanţărilor destinate acoperirii necesarului de lichidităţi.

Obţinerea garanţiei FNGCIMM presupune parcurgerea următoarelor etape:

1) Beneficiarul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit; 2) Banca analizează documentaţia de credit și solicită Fondului emiterea unei garanţii; 3) FNGCIMM analizează solicitarea, acordă garanţia și în baza garanţiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu beneficiarul.

Pentru a beneficia de garanția FNGCIMM, producătorii agricoli eligibili trebuie să se încadreze în categoria IMM-uri, putând fi organizaţi ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale. De asemenea, trebuie să respecte criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene și să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru aceeași finanțare.

Garanţia FNGCIMM poate acoperi până la 80% din valoarea creditului, fără a depăși 2,5 mil eur/ beneficiar si se acordă pentru finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente de către beneficiarii prevăzuţi la art.6 din OUG 125/2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 139/2007, cu respectarea criteriilor stabilite la art.7 din actul menţionat mai sus– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS).

Pentru garanţia acordată se plăteşte anual un singur comision de garantare, calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

Actualitate

Pagina 1 din 42  > >>

Pentru atingerea principalului scop al Programului Prima Casă și anume cel social, astfel încât să beneficieze de acest program național categoriile sociale care au nevoie reala de sprijin in achizitionarea unui spatiu locativ, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au elaborat o procedură și criteriile de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima Casă".Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) aplică noi măsuri în vederea optimizării fluxului de garantare pentru proiectele din cadrul Programului Start-Up Nation.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii