Noutăţi

14.07.2014 - Dezvoltarea parteneriatului FNGCIMM-PIRAEUS BANK sustine antreprenorii din domeniul agricol


Consecvent misiunii sale de sustinere a întreprinzătorilor în privinta accesului la finantare, FNGCIMM anuntă dezvoltarea parteneriatului cu PIRAEUS BANK prin semnarea Conventiei tripartite: APIA - PIRAEUS BANK –FNGCIMM, privind finantarea capitalului de lucru pentru desfăsurarea activitătilor curente de către beneficiarii măsurii 215 – plăti privind bunăstarea animalelor - porcine - anul II de angajament (sesiunea II depunere).

In baza acestei noi conventii, FNGCIMM va garanta în procent de până la 80% valoarea creditelor acordate de bancă, credite pentru capital de lucru necesar desfăsurării activitătilor curente (inclusiv pentru plata obligatiilor către bugetul de stat si celelalte bugete). Valoarea creditelor va fi de până la 90% din suma cuvenită din Plătile privind bunăstarea animalelor. Garantia se acordă la solicitarea băncii, beneficiarii fiind IMM-uri definite conform legii, care se încadrează în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, deţin adeverinţele emise de APIA şi nu se află în dificultate financiară.

Prelungirea termenului de efectuare a plătii sumelor de către APIA de la 30.06.2014 la 30.09.2014 a determinat si semnarea unor Acte adiţionale la Conventiile privind finantarea capitalului de lucru pentru desfăsurarea activitătilor curente de către beneficiarii plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine 2013, încheiate între FNGCIMM şi, Banca Transilvania, respectiv, BCR.

Prin semnarea acestor documente, se continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol.

Actualitate

Pagina 1 din 42  > >>

Pentru atingerea principalului scop al Programului Prima Casă și anume cel social, astfel încât să beneficieze de acest program național categoriile sociale care au nevoie reala de sprijin in achizitionarea unui spatiu locativ, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au elaborat o procedură și criteriile de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima Casă".Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) aplică noi măsuri în vederea optimizării fluxului de garantare pentru proiectele din cadrul Programului Start-Up Nation.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii