Noutăţi

07.04.2014 - Primele garantii in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii au fost acordate


FNGCIMM SA-IFN, în baza convențiilor semnate cu Banca Italo-Romena și Banca Românească, a acordat primele garanții în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Mai multe solicitări de garanții, pentru firme din Ploiești, București, Giurgiu, Dej, Tulcea și Constanța, se află în faza de analiză și de completare a documentației de credit, CEC Bank fiind cea de-a treia bancă care a transmis solicitări de garantare.

Finanțatorii care acordă finanțări în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii sunt: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Banca Românească, Banca Comercială Carpatica, Intesa Sanpaolo Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Romană, Unicredit Țiriac Bank, Piraeus Bank, Bancpost, Leumi Bank, Banca Italo-Romena, Banca Comerciala Feroviară, Volksbank, OTP Bank, Marfin Bank, Nexte Bank, Banca Română de Credite și Investiții.

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii este un program multianual, de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor prin acordarea de linii de credit pentru capital de lucru, de către finanțatori, cu garanție de stat implementat în baza OUG 92/2013.

Liniile de credit au o valoare de maxim 5.000.000 lei/IMM, se acordă pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni și sunt garantate de către FNGCIMM în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Garanția se acordă la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit, cu o rată a dobânzii ROBOR + maxim 3,5/ an, iar prima de garantare datorată de către beneficiar este de 1,99%/an din valoarea garanției aprobate. Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

Valoarea plafonului de garantare aprobat pentru Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii, este de 2 miliarde lei.

Garanțiile acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, se alătură celorlalte produse și programe de garantare oferite de FNGCIMM care asigură întreprinzătorilor completarea garanțiilor personale solicitate de bancă în cazul accesării unui credit, facilitând în acest fel obținerea creditului la un cost mai scăzut, fără formalități suplimentare față de cele legate de solicitarea creditului și cu o economie considerabilă de timp.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii