Noutăţi

31.03.2014 - FNGCIMM a acordat prima garantie in cadrul Programului romano-elvetian pentru intreprinderi mici si mijlocii


Programul româno-elvețian pentru întreprinderi mici și mijlocii este un program de sprijinire a dezvoltării și creșterii competitivității IMM-urilor din România, în patru sectoare prioritare stabilite prin Acordul Cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Prin implementarea programului, incepand cu 2014, se estimează acordarea de credite unui număr de cel puțin 284 de IMM.

Programul ce se derulează pe o perioada de 5 ani (2014-2019), are ca obiectiv facilitarea accesului IMM la credite de investiții, stabilind ca instituție de credit parteneră CEC Bank și posibilitatea accesării unei garantii de pana la 80% din valoarea împrumutului de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA ).

Creditul poate atinge valoarea de 100.000 CHF/beneficiar (echivalent lei), se acordă pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea unei perioade de grație de 1 an si oferind probabil cea mai ieftină finanțare de pe piață: ROBOR 6M+maxim 1%.

În cadrul acestui Program, pot beneficia de garanția Fondului, IMM-uri care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile eligibile ale programului – producție, servicii medicale, turism și comercializarea sistemelor/echipamentelor specifice economisirii de energie și a celor care utilizează resurse de energie regenerabilă pentru eficientizarea propriei activități. Clienții trebuie să aibă experiență de minimum un an în aceste domenii și să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate ale Programului și ale CEC Bank.

Garanțiile acordate în cadrul Programului româno-elvețian pentru întreprinderi mici și mijlocii, se alătură celorlalte produse și programe de garantare oferite de FNGCIMM care asigură întreprinzătorilor completarea garanțiilor personale solicitate de bancă în cazul accesării unui credit, facilitând în acest fel obținerea creditului la un cost mai scăzut, fără formalități suplimentare față de cele legate de solicitarea creditului și cu o economie considerabilă de timp.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii