Noutăţi

03.02.2014 - FNGCIMM semneaza conventii de garantare cu cei 20 de finantatori inscrisi in “Programul de Garantare a creditelor pentru IMM-uri”


In data de 30 ianuarie 2014 s-a incheiat termenul de inscriere a instituțiilor de credit invitate sa participe la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.


Astfel, Fondul demareaza procedurile de semnare a convențiilor de garantare cu cei 20 de finanțatori inscrisi in “Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, urmand ca in cel mai scurt timp, aceste credite sa fie disponibile pentru antreprenori.


Finantatorii cu care vor fi semnate conventii sunt: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Banca Romanească, Banca Comercială Carpatica, Intesa Sanpaolo Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Romană, Unicredit Tiriac Banc, Piraeus Bank, Bancpost, Leumi Bank, Ate Bank, Banca Italo-Romena, Banca Comerciala Feroviară, Volksbank, OTP Bank, Marfin Bank, Nexte Bank.


Beneficiarii acestui program sunt IMM-urile care la data aprobarii creditului indeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art.3 alin(1) din OUG 92/2013.


Valoarea plafonului de garantare aprobat este de 2 miliarde lei, băncile solicitând un plafon de garanții ce depășește suma de 3 miliarde de lei. Acest program guvernamental ofera întreprinzătorilor posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate de catre FNGCIMM în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.
Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit, cu o rata a dobanzii ROBOR + maxim 3,5/ an, iar prima de garantare datorată de către beneficiar este de 1,99%/an din valoarea garanției aprobate.


Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.


Actualitate

Pagina 1 din 36  > >>

Programul Prima Casă a atins un maxim istoric al solicitărilor de garantarePeste 175 milioane lei sunt disponibili pentru acordarea de garantii in cadrul Programului “Prima Casǎ” în prima parte a anului 2017
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii