Noutăţi

20.01.2014 - Alte trei banci au transmis catre FNGCIMM oferte de participare la derularea “Programului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri”


Numărul finanțatorilor interesați să participe la derularea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii a crescut, BRD Goupe Societe Generale, CEC Bank și ING Bank alăturându-se Băncii Transilvania prin transmiterea către FNGCIMM SA-IFN a informațiilor obligatorii care stau la baza alocării plafonului de garantare pe fiecare finanțator în parte.


Alocarea plafonului de garantare, în valoare de 2 miliarde lei se face la cererea finanțatorilor interesați, pe baza valorii estimate a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului, finanțatorii transmițând FNGCIMM SA-IFN si Ministerului Finanțelor Publice și nivelul costurilor totale (marja anuală peste nivelul ROBOR şi taxe aferente conexe activităţii de finanţare) ce vor fi aplicate finanţarilor în cadrul programului.

Termenul până la care finanțatorii interesați au posibilitatea de a solicita participarea în cadrul programului este 30 ianuarie 2014.

Semnarea convențiilor de colaborare cu instituţiile de credit va oferi întreprinzătorilor eligibili posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni. Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituția finanțatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanției aprobate și fiind compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice (1,50%) și din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM(0,49%).


Actualitate

Pagina 1 din 42  > >>

Pentru atingerea principalului scop al Programului Prima Casă și anume cel social, astfel încât să beneficieze de acest program național categoriile sociale care au nevoie reala de sprijin in achizitionarea unui spatiu locativ, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au elaborat o procedură și criteriile de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima Casă".Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) aplică noi măsuri în vederea optimizării fluxului de garantare pentru proiectele din cadrul Programului Start-Up Nation.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii