Noutăţi

20.01.2014 - Alte trei banci au transmis catre FNGCIMM oferte de participare la derularea “Programului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri”


Numărul finanțatorilor interesați să participe la derularea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii a crescut, BRD Goupe Societe Generale, CEC Bank și ING Bank alăturându-se Băncii Transilvania prin transmiterea către FNGCIMM SA-IFN a informațiilor obligatorii care stau la baza alocării plafonului de garantare pe fiecare finanțator în parte.


Alocarea plafonului de garantare, în valoare de 2 miliarde lei se face la cererea finanțatorilor interesați, pe baza valorii estimate a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului, finanțatorii transmițând FNGCIMM SA-IFN si Ministerului Finanțelor Publice și nivelul costurilor totale (marja anuală peste nivelul ROBOR şi taxe aferente conexe activităţii de finanţare) ce vor fi aplicate finanţarilor în cadrul programului.

Termenul până la care finanțatorii interesați au posibilitatea de a solicita participarea în cadrul programului este 30 ianuarie 2014.

Semnarea convențiilor de colaborare cu instituţiile de credit va oferi întreprinzătorilor eligibili posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni. Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituția finanțatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanției aprobate și fiind compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice (1,50%) și din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM(0,49%).


Actualitate

Pagina 1 din 38  > >>

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) are o nouă conducere din data de 17.07.2017, domnul Alexandru Petrescu preluând mandatul de Director General al FNGCIMM.Implementarea măsurilor anunțate în urmă cu mai puțin de o lună a generat un vizibil impact pozitiv în gestionarea numărului record de solicitări de garantare primite de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în cadrul Programului Prima Casă.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii