Noutăţi

15.01.2014 - FNGCIMM a primit prima oferta de participare la derularea “Programului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri”


Semnarea convenției privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, dintre Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM a permis Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii să transmită instituțiilor de credit interesate invitația de a se înscrie în Program, prima ofertă de participare la derularea Programului fiind deja înregistrată.

FNGCIMM este pregătit să semneze Convențiile de garantare imediat ce primește de la finanțatori informațiile obligatorii care stau la baza alocării plafonului de garantare pe fiecare finanțator în parte și care se referă la valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului și la nivelul costurilor totale (marja anuală peste nivelul ROBOR şi taxe aferente conexe activităţii de finanţare) ce vor fi aplicate finanţarilor în cadrul programului.

Finanțatorii au posibilitatea de a comunica aceste informații până pe data de 30 ianuarie 2014.

Valoarea plafonului de garantare aprobat pentru Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii, este de 2 miliarde lei.

Semnarea convențiilor de colaborare cu instituţiile de credit va oferi întreprinzătorilor eligibili posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni. Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituția finanțatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanției aprobate. Prima de garantare este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanției aprobate și din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM, la nivelul de 0,49% din valoarea garanției aprobate.

Astăzi, 15 ianuarie 2014, FNGCIMM SA-IFN a primit prima ofertă de participare la derularea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii din partea Băncii Transilvania.

Actualitate

Pagina 1 din 36  > >>

Peste 175 milioane lei sunt disponibili pentru acordarea de garantii in cadrul Programului “Prima Casǎ” în prima parte a anului 2017Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN ) continuă procesul de optimizare a mecanismelor de accesare a garanțiilor pentru IMM-uri
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii