Noutăţi

15.01.2014 – Programul “Prima Casa” continua in 2014 avand disponibil un plafon de garantare in valoare de 2.083.379.554 lei


Programul ”Prima Casǎ” continuǎ în 2014 având alocat, prin Hotǎrârea Guvernului nr.5/2014, un plafon suplimentar de garanţii în valoare de 1.200 milioane lei.

La aceastǎ valoare se adaugǎ sumele neutilizate din plafonul alocat Programului în anul 2013, respectiv:

- diferenţa nealocatǎ din plafonul anului 2013 : 22.000.000 lei pentru achiziţia/construirea de locuinţe de cǎtre beneficiari şi 196.000.000 lei pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţionalǎ pentru Locuinţe (ANL);

- suma alocatǎ, dar neutilizatǎ până la data de 31.12.2013: 225.629.710 lei pentru achiziţia/construirea de locuinţe de cǎtre beneficiari şi 299.315.642 lei pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţionalǎ pentru Locuinţe (ANL).

- plafonul reutilizat în conditiile legii, disponibil până la data de 31.12.2014, de 140.434.202 lei.

Plafonul total de garantare 2.083.379.554 lei permite finanţatorilor, în anul 2014, acordarea de credite prin Programul Prima Casa de 4.166.759.108 lei.

Actualitate

Pagina 1 din 36  > >>

Peste 175 milioane lei sunt disponibili pentru acordarea de garantii in cadrul Programului “Prima Casǎ” în prima parte a anului 2017Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN ) continuă procesul de optimizare a mecanismelor de accesare a garanțiilor pentru IMM-uri
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii