Noutăţi

07.01.2014 - Creditele destinate dezvoltarii zonelor pescaresti vor fi garantate de catre FNGCIMM SA – IFN


Prin semnarea unui act adițional la contractul încheiat între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN (FNGCIMM) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management pentru POP, prin care FNGCIMM este gestionarul ‘’Schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectați ai POP” au fost incluși la garantare și beneficiarii selectați de FLAG-uri (grupuri de acțiune locală pentru pescuit ) în procesul de implemetare a strategiilor din cadrul măsurii 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescărești.


Astfel, alături de beneficiarii selectați ai măsurilor: 1.3 – Investiții la bordul navelor și selectivitate, 1.4 - Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 – Compensații socio-economice pentru managementul flotei comunitare de pescuit, 2.1 – Acvacultură, 2.2 - Pescuit în apele interioare, 2.3 - Prelucrarea și comercializarea peștelui, 3.1 – Acțiuni colective, 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare și adăposturi au fost introduși în schema de garantare gestionată de FNGCIMM și beneficiarii selectați de grupurile de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri), având posibilitatea să beneficieze de garanții de până la 80% din finanțarea acordată de către instituțiile financiar-bancare și care pot atinge valoarea de maxim 2,5 milioane euro.

Obținerea garanției FNGCIMM presupune parcurgerea următoarelor etape:

1) Beneficiarul POP depune la banca finanţatoare documentaţia de credit;

2) Dacă Banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar BENEFICIARUL nu are suficiente garanţii materiale, Banca solicită Fondului să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii;

3) Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia si semnează contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu Banca;

4) În baza garantiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu Beneficiarul. Grupurile de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) reprezintă o grupare echilibrată şi reprezentativă pentru zona selectată, formate din parteneri publici, parteneri privaţi din sectorul pescăresc şi organisme nonguvernamentale având ca obiectiv pregătirea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală pentru zona de pescuit.Beneficiarii finali pentru finanțare vor fi selectați de FLAG-uri din comunitățile pescărești, lucrători în cadrul sectorului pescăresc sau cei care prin actvitatea lor au o legătură directă cu sectorul, comunitățile locale, organizații publice sau private implicate în dezvoltarea locală a zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societate civilă, agenți economici, etc).


Prin includerea la garantare a beneficiarilor selectați de FLAG-uri se va accelera implementarea acestor proiecte finanțate în cadrul axei 4 a POP, mărindu-se astfel gradul de absorbție al Fondurilor Europene pe Programul pentru Pescuit.

FNGCIMM SA își va concentra eforturile instituționale către satisfacerea nevoilor și a aşteptărilor tuturor clientilor sai.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii