Noutăţi

02.09.2013 - Presedintele FNGCIMM a participat la dezbaterea in cadrul AECM a problematicii noilor instrumente financiare si a proiectelor de regulamente pentru fondurile europene in perioada 2014-2020


Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), dl. Aurel Saramet, a participat la Bruxelles, in perioada 28-29 august 2013, la dezbaterile Grupului de lucru AECM pentru fondurile structurale si la sedinta Consiliului de administratie al Asociatiei Europene a Societatilor de Garantare (AECM). Presedintele FNGCIMM este membru al Consiliului de administratie al AECM din anul 2007 si, in acesta calitate, coordoneaza activitatea Grupului de lucru pentru fondurile structurale de la infiintarea acestuia (in anul 2009). Prezentarile si discutiile din Grupul de lucru au avut ca tema « Noile instrumente financiare in Politica de coeziune 2014-2020 ».

Cele doua evenimente au urmarit elaborarea unei pozitii comune a membrilor Asociatiei fata de proiectele de regulamente lansate de Comisia Europeana spre consultare in ultimele luni, incluzand prezentari ale conceptelor de noi instrumente financiare destinate programelor UE de sprijin pentru finantarea IMM-urilor (COSME) si a investitiilor inovative (Orizont 2020), tinand seama de invatamintele actualei perioade de programare (2007-2013).

In cadrul dezbaterilor, presedintele FNGCIMM a sustinut, impreuna cu alti participanti, necesitatea unei imbunatatiri a proiectelor actuale de regulamente, in sensul clarificarii unor definitii, al armonizarii prevederilor intre diferite norme incidente programelor de sprijin pentru IMM, al simplificarii si flexibilizarii procedurilor de implementare a instrumentelor financiare dedicate IMM (instrumente de creditare, inclusiv garantii, dar si instrumente de capital de risc), pentru a facilita o implementare eficienta in conditiile specifice din fiecare tara. Propunerile facute de reprezentantul FNGCIMM, au avut in vedere faptul ca, in Romania, la fel ca in majoritatea tarilor europene, IMM-urile continua sa se confrunte cu un acces restrictiv la finantare bancara. In acest context, instrumentele financiare ale UE pot avea un rol important in anii urmatori, in sprijinirea investitiilor si crearea de locuri de munca de catre IMM-uri viabile, cu potential de crestere, dar lipsite in prezent de finantarea necesara.

A fost subliniata si cu acest prilej recomandarea de crestere a ponderii alocate instrumentelor de impartire a riscului (co-garantare si contragarantare), atat in programele gestionate direct de CE (COSME), cat si in programele operationale gestionate de autoritatile de management nationale (fonduri structurale), aspect evidentiat si de actualele politici guvernamentale ale Romaniei. Prin utilizarea schemelor de contragarantare UE si a fondurilor de garantare ca intermediari financiari specializati se asigura cea mai eficienta utilizare a fondurilor publice alocate in raport cu finantarea obtinuta de IMM-uri, fata de oricare alt instrument financiar (subventie, imprumut sau capital de risc). De asemenea, se valorifica optim expertiza si capacitatea acestor institutii locale specializate pentru implementarea rapida a noilor programe (2014-2020) si adaptarea flexibila a instrumentelor « standard » (propuse de CE) la conditiile pietei bancare si la situatia concreta a IMM-urilor din fiecare tara.

FNGCIMM este un instrument al Guvernului României in implementarea politicilor de sprijinire a dezvoltării sectorului IMM și s-a afirmat ca factor de intermediere între reprezentanții mediului de afaceri și reprezentanții sectorului bancar, asigurând diversificarea, adaptarea permanentă și accesul la nivelul întregii țări pentru produsele de garantare destinate sectorului IMM. FNGCIMM este membru al AECM din anul 2005. AECM este asociatia profesionala pan-europeana a societatilor de garantare a creditelor IMM, cu sediul la Bruxelles. AECM are 40 de organizatii membre, institutii de garantare reprezentative si asociatii nationale ale societatilor de garantare din 23 de tari europene, din care 20 de tari membre ale UE si doua tari candidate. La 31.12.2012 organizatiile de garantare membre AECM gestionau un portofoliu de garantii insumand circa 78 miliarde euro.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii