Noutăţi

20.08.2013 - FNGCIMM a emis garanții circa 400 milioane euro în primele 6 luni din 2013


Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a acordat circa 5.250 de garanții pentru susținerea IMM-urilor în primele 6 luni din 2013, în valoare totală de aproximativ 400 milioane euro, potrivit datelor publicate de FNGCIMM. Din acestea, circa 5.050 de garanții, în sumă de 330 milioane euro, au fost emise pe baza surselor proprii ale Fondului, restul reprezentând garantii emise in baza resurselor aflate în administrare sau in baza altor programe guvernamentale.
Din păcate, numărul și valoarea creditelor de investiții a scăzut, majoritatea creditelor destinate IMM-urilor însemnând restructurări, lucru care atestă disponibilitatea băncilor de a susține sectorul IMM-urilor, dar şi refinanţări, aspect ce indică migrarea unui client de la o bancă la alta fără suplimentări de credite, în căutarea de noi facilități. FNGCIMM este o societate comercială pe acţiuni, organizată ca instituţie financiară nebancară, funcţionând sub supravegherea Băncii Naţionale a României și având drept unic acţionar statul român, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. Fondul a fost înfiinţat în anul 2001, în scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit legii). Prin FNGCIMM pot fi garantate credite destinate dezvoltării proiectelor investiţionale sau asigurării capitalului de lucru, valoarea maximă a garanțiilor acordate unui beneficiar fiind de 2,5 mil euro, în limita a maxim 80% din valoarea creditului. Poate beneficia de garanția FNGCIMM orice microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care respectă criteriile de eligibilitate ale finanțatorului, se încadreaza în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, nu este întreprindere în dificultate și nu este obiect al unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene. Primul pas pentru obținerea garanției este reprezentat de decizia unui finanțator de a acorda un credit unui IMM. Din acest moment intervine Fondul, care, la solicitarea băncii, va susține garanția aferentă. FNGCIMM este un instrument al Guvernului României in implementarea politicilor de sprijinire a dezvoltării sectorului IMM și s-a afirmat ca factor de intermediere între reprezentanții mediului de afaceri și reprezentanții sectorului bancar, asigurând diversificarea, adaptarea permanentă și accesul la nivelul întregii țări pentru produsele de garantare destinate sectorului IMM. Privind dintr-o alta perspectiva, FNGCIMM ofera instituțiilor finanțatoare acea “plasa de siguranță” apreciată mai ales în contextul crizei economico-financiare, prin garantarea in mod expres, irevocabil și necondiționat a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate întreprinzătorilor care nu dispun de suficiente garanții proprii.

Actualitate

Pagina 1 din 41  > >>

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) marchează primele rezultate pozitive ale proiectului de colaborare cu reprezentanți ai partenerilor din Republica Moldova pentru lansarea programului Prima Casă după modelul din țara noastră.• Garanție de maximum 80% oferită de FNGCIMM în parteneriat cu OTP Bank România pentru produsele de finanțare destinate activității curente, fără solicitarea altor garanții reale;

• Termen de răspuns rapid și costuri reduse cu obținerea garanției emisă de FNGCIMM.
© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii